Ласкаво просимо на сайт для вчителів української мови!

Сайт є одним зі складників методично-інформаційного професійно орієнтованого середовища, створеного Інститутом післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Триває реформа освітньої галузі. Метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Матеріали, із якими словеснику необхідно ознайомитись

Інші ресурси методично-інформаційного середовища Інституту