Ласкаво просимо на сайт для вчителів української мови!

Сайт є одним зі складників методично-інформаційного професійно орієнтованого середовища, створеного Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Триває реформа освітньої галузі. Метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Матеріали, із якими словеснику необхідно ознайомитись

Концепція Нової української школи

Про Нову українську школу на сайті Міністерства освіти і науки України

Календар реформи

Державний стандарт початкової освіти

Державний стандарт базової середньої освіти (проєкт)

Про дослідження PISA на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

Офіційний сайт Програми PISA в Україні

Про дослідження PISA: як воно вплине на освітню політику та ЗНО

Інші ресурси методично-інформаційного середовища Інституту

Сайт ІППО: Роз’яснення щодо підвищення кваліфікації педагогів у 2019-2020 н.р.

Каталог електронних освітніх ресурсів

Сайт для вчителів-словесників

Креативний словесник