Досьє

Олександра Глазова

Олександра Павлівна Глазова закінчила факультет української мови та літератури Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького. У 1972-1991 р. працювала вчителем української мови та літератури. З 1991 р. – на посаді доцента Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів (2002 р. реорганізованого в Київський міський педагогічний університет ім..Б.Д.Грінченка). З 2002 р. обіймала посаду завідувача кафедри методики навчання української мови. З 2007 р. – заступник директора ІППО КМПУ ім.Б.Д.Грінченка (нині – Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка) з науково-методичної роботи, з 2014 – радник директора Інституту.
Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації – «Перспективність і наступність у формуванні текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи». Має звання доцента. Автор понад 200 друкованих праць.
Біобібліографічний покажчик.
У 2005-2010 рр. у співавторстві з Ю.Б.Кузнецовим створила підручники «Рідна мова» для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, що стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників. 2013 року видруковано підручник «Українська мова» для 5 класу (переможець Всеукраїнського конкурсу підручників).
Погортати підручник
Навчально-методичний комплект до підручника
Брала участь у розробці концепції Зовнішнього тестування з української мови, у 2004-2005 р.р. була експертом з української мови Центру тестових технологій (проект, створений Міжнародним фондом «Відродження», що реалізувався у співпраці з Міністерством освіти і науки України). Співавтор Інформаційних матеріалів для зовнішнього оцінювання з української мови 2004, 2005, 2006, 2007 р.р.
Склала (у співавторстві з Ю.Кузнецовим) програми факультативних курсів «Лексика української мови» (для 7 кл.), «Українська фразеологія» (для 8 кл.), «Основи риторики» (для 10 (11) кл.).
Автор понад 50 навчально-методичних посібників для вчителів та учнів.
Останній за часом видання – посібник «Український правопис: орфографія та пунктуація»
Біобібліографічний покажчик.
З 2006 р. – головний редактор газети для вчителів української мови «Методичні діалоги», з 2010 р. – журналу «Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови та літератури» видавництва “Видавничий дім “Освіта”.
На шпальтах журналу обговорюються актуальні питання методики навчання української мови, друкуються корисні для вчителя-словесника матеріали: програми факультативних курсів, сторінки нових підручників, фрагменти посібників, конспекти уроків, дослідницькі роботи школярів у системі МАН України, сценарії виховних заходів. Постійними є рубрики «Думка інтелектуала», «Є проблема», «Літературна критика», «Риторизуємо мовну освіту», «Інноваційні технології», «Інтелектуальний банк», «Творчість наших учнів», «Мовні та літературні ігри», «Сторінка психолога», «Сторінка методиста», «Календар словесника». Принципи журналу – полемічність, особистісність, толерантність. Передплатний індекс 92035.
Погортати журнал