Досьє

Олександра Павлівна Глазова закінчила факультет української мови та літератури Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького. Упродовж 20 років працювала вчителем української мови та літератури. З 1991 р. – на посаді доцента Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів (2002 р. реорганізованого в Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка). З 2002 р. обіймала посаду завідувача кафедри методики навчання української мови,

з 2007 по 2014 рр. – заступника директора ІППО КМПУ ім.Б.Д.Грінченка (нині – Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка) з науково-методичної роботи. Зараз обіймає посаду доцента кафедри мовно-літературної освіти. Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації – «Перспективність і наступність у формуванні текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи». Має звання доцента. Автор понад 200 друкованих праць.
Біобібліографічний покажчик.
У 2005- 2012 рр. у співавторстві з Ю.Б.Кузнецовим створила підручники «Рідна мова» для 5, 6, 7, 8, 9, 10 класів, що стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників. У 2013 – 2019 рр. видруковано одноосібно створені О.П.Глазовою підручники «Українська мова» для учнів 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти. У 2018 р. доопрацьовано й перевидано підручник «Українська мова» для учнів 5 класу, у 2020 р. – для 7-ого.

Брала участь у розробці концепції Зовнішнього тестування з української мови, у 2004-2005 р.р. була експертом з української мови Центру тестових технологій. Співавтор Інформаційних матеріалів для зовнішнього оцінювання з української мови 2004, 2005, 2006, 2007 р.р.
Склала (у співавторстві з Ю.Кузнецовим) програми факультативних курсів «Лексика української мови» (для 7 кл.), «Українська фразеологія» (для 8 кл.), «Основи риторики» (для 10 (11) кл.).
Автор понад 50 навчально-методичних посібників для вчителів та учнів.

Біобібліографічний покажчик.
З 2006 р. – головний редактор газети для вчителів української мови «Методичні діалоги», з 2010 по 2015 рр. – журналу «Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови та літератури» видавництва “Видавничий дім “Освіта”. На шпальтах журналу обговорювались актуальні питання методики навчання української мови, друкувались корисні для вчителя-словесника матеріали: конспекти уроків, програми факультативних курсів, сторінки нових підручників, фрагменти методичних посібників, дослідницькі роботи школярів у системі МАН України, сценарії виховних заходів.

Погортати журнал

Брала участь в оновленні Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Українська мова, 5-9 класи (2017 р.).

У 2019, 2020 і 2021 рр. видруковані комплексні видання О.П.Глазової та Н.М.Дикої для підготовки до ЗНО і ДПА з української мови. Перша частина вміщує лаконічно викладені мовні правила, теоретичний матеріал у схемах і таблицях, алгоритми для вироблення здатності вправно та швидко розпізнавати й аналізувати мовні явища та близько 900 тренувальних тестових завдань. Друга – 10 варіантів тестових завдань у форматі ЗНО, а також відповіді для контролю та самоконтролю. Посібник є тренажером для підготовки до ЗНО, формування навичок правильно і швидко виконувати тестові завдання різних форматів.

Вітання Олександрі Глазовій до ювілею