Кольорове слово. Зведений комплект із РЗМ

Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення. 7 клас. – Харків: Веста, 2004. – 112 с.
ISBN 966-080-077-1
Комплект перевидано 2010 р. у видавництві «Ранок»
Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення складається з робочого зошита для учнів та посібника-додатка для вчителя. Зошит включає повний обсяг передбачених програмою теоретичних відомостей з лінгвістики тексту (інформацію про мовлення та види мовленнєвої діяльності, діалог і монолог, ситуацію спілкування, текст, тему, підтеми та головну думку тексту, будову тексту, мовні засоби зв’язку речень у тексті, «відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення та ін.). Відповідно до вимог чинної програми, на основі текстологічних знань у семикласників має бути сформовано текстотворчі вміння. Саме це і є метою зошита-посібника. Закріпити й удосконалити такі вміння учні зможуть, виконуючи подані в зошиті вправи й завдання.

Зрозуміло, що тексти поданих у робочому зошиті вправ переписувати не потрібно, досить підкреслити (позначити, виписати тощо) певне слово чи речення, продовжити текст, скласти й записати на відведених для цього рядках висловлювання за поданим у зошиті планом і т.ін.
Книжка забезпечує виконання учнями всіх передбачених чинною програмою видів робіт: усних і письмових переказів, творів розповідного характеру, творів-описів (зовнішності людини та процесу праці) за картиною та на основі особистих вражень, творів-роздумів, а також творчої роботи в жанрі оповідання за поданим сюжетом, твору газетного жанру (замітки в газету дискусійного характеру в публіцистичному стилі ).
Посібник містить фактичний матеріал, який семикласники зможуть використати в своїх творчих роботах, а також таблиці-схеми та словничок термінів. Подані в зошиті яскраві кольорові вкладки звільнять учителя від пошуків відповідної за змістом та гідної за поліграфічним виконанням наочності. До посібника включено й форми контролю: тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки з тестовими до них завданнями.
Призначено для учнів 7 класу. Словесникові комплект допоможе якнайретельніше підготуватися до будь-якого уроку розвитку зв’язного мовлення.