Посібник із РЗМ для учнів (8 клас)

Глазова О.П. Рідне слово, 8 клас. Посібник з розвитку зв’язного мовлення для учнів. – Київ: Магістр-S, 1998. – 53 с.
ISBN 966-557-070-6
Текст посібника
У посібнику зібрано й систематизовано матеріал, який восьмикласники вивчають на уроках розвитку зв’язного мовлення, подано теоретичні положення та вправи і завдання практичного характеру.
Цікаво, що книжка повністю відповідає вимогам чинної сьогодні програми. Вона дає школярам чітке уявлення про спілкування, навчає діалогічного й монологічного мовлення. Посібник дає знання про текст, типи і стилі мовлення, готуючи до опанування такої хитрої штуки, як актуальний синтаксис (актуальне членування речення: «відоме» і «нове» в реченнях тексту). Автори книжки чи не вперше (див. дату видання) розробили ситуативні вправи – їх подано в рубриці «Спілкуймося правильно!» (тематика: «Знайомство», «У сімейному колі», «Рідне місто (село)», «Пам’ятки та пам’ятники рідного міста (села)», «У музеї. На виставці», «Моя улюблена книжка»). Виконуючи такі вправи, семикласники привчатимуться враховувати ситуацію спілкування, доречно вживати етикетні формули, вправлятимуться в доборі відповідної до умов і мети спілкування лексики. Рубрика містить зразки найбільш типових за змістом час діалогів.

Тексти для вправ дібрано з усної народної творчості, творів класиків української літератури і сучасних письменників. Система поданих у посібнику вправ готує восьмикласників до самостійної роботи над твором розповідного характеру, твором-описом (місцевості та пам’ятки історії й культури) і твором-роздумом на морально-етичні та суспільні теми. Посібник містить тексти для усних і письмових переказів.
Книжку адресовано восьмикласникам. Учителям вона суттєво допоможе в підготовці уроків розвитку зв’язного мовлення.