Посібник із РЗМ для учнів (9 клас)

Глазова О.П. Рідне слово, 9 клас. Посібник з розвитку зв’язного мовлення для учнів. – Київ: Магістр-S, 1999. – 64 с.
ISBN 966-557-088-9
Текст посібника
У посібнику зібрано й систематизовано матеріал, який дев’ятикласники вивчають на уроках розвитку зв’язного мовлення, подано теоретичні положення та вправи і завдання практичного характеру.
Цікаво, що книжка повністю відповідає вимогам чинної сьогодні програми. Вона дає школярам чітке уявлення про спілкування, навчає діалогічного й монологічного мовлення. Посібник дає знання про текст, типи і стилі мовлення, готуючи до опанування такої хитрої штуки, як актуальний синтаксис (актуальне членування речення: «відоме» і «нове» в реченнях тексту). Автори книжки чи не вперше (див. дату видання) розробили ситуативні вправи – їх подано в рубриці «Спілкуймося правильно!» (Діалог – встановлення контакту. Формули мовленнєвого етикету. Діалог – обмін повідомленнями. Діалог дискусійного характеру. Емоційно-оцінний діалог. Діалог-волевиявлення). Виконуючи такі вправи, дев’ятикласники привчатимуться враховувати ситуацію спілкування, доречно вживати етикетні формули, вправлятимуться в доборі відповідної до умов і мети спілкування лексики. Рубрика містить зразки найбільш типових за змістом час діалогів.

Тексти для вправ дібрано з усної народної творчості, творів класиків української літератури і сучасних письменників. Посібник містить тексти для усних і письмових переказів. Система поданих у посібнику вправ готує дев’ятикласників до самостійної роботи над твором-роздумом на морально-етичні та суспільні теми, над рефератом на основі двох-трьох видань, до підготовки доповіді, оповіданням на самостійно обрану тему. Посібник готує до складання ділових паперів: заяви та автобіографії.
Книжку адресовано дев’ятикласникам Учителям вона суттєво допоможе в підготовці уроків розвитку зв’язного мовлення.