Кольорове слово. Зведений комплект із РЗМ (9клас)

Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення. 9 клас. – Харків: Веста, 2005. – 96с.
ISBN 966-08-0437-7
Комплект перевидано 2010 р. у видавництві «Ранок»
Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення складається з робочого зошита для учнів та посібника-додатка для вчителя. Зошит включає повний обсяг передбачених програмою теоретичних відомостей з лінгвістики тексту (інформацію про мовлення та види мовленнєвої діяльності, діалог і монолог, ситуацію спілкування, текст, тему, підтеми та головну думку тексту, будову тексту, мовні засоби зв’язку речень у тексті, «відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення та ін.). Відповідно до вимог чинної програми, на основі текстологічних знань у дев’ятикласників має бути сформовано текстотворчі вміння. Саме це і є метою зошита-посібника. Закріпити й удосконалити такі вміння учні зможуть, виконуючи подані в зошиті вправи й завдання.

Зрозуміло, що тексти поданих у робочому зошиті вправ переписувати не потрібно, досить підкреслити (позначити, виписати тощо) певне слово чи речення, продовжити текст, скласти й записати у відведених для цього рядках висловлювання за поданим у зошиті планом і т.ін.
Книжка забезпечує виконання учнями всіх передбачених чинною програмою видів робіт: усних і письмових переказів текстів різних стилів, творів-роздумів на морально-етичні й суспільні теми в публіцистичному стилі, складання тексту доповіді на морально-етичну або суспільну тему в публіцистичному стилі, а також творчої роботи в жанрі оповідання на самостійно обрану тему, ділових паперів (заяви, автобіографії).
Посібник містить фактичний матеріал, який дев’ятикласники зможуть використати в своїх творчих роботах, а також таблиці-схеми та словничок термінів. До посібника включено й форми контролю: тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки з тестовими до них завданнями.
Призначено для учнів 9 класу. Словесникові комплект допоможе якнайретельніше підготуватися до будь-якого уроку розвитку зв’язного мовлення.