Навчальні перекази з української мови (9 клас)

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (9 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Саме він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (тлумачення лексичного значення окремих слів, добір до них синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).

У книжці представлено різні стилі української мови. Тексти для переказів скомпоновано з художніх творів класиків вітчизняної та зарубіжної літератури й сучасних письменників, фольклорних текстів, фрагментів наукових і публіцистичних статей. Кожен текст має виразні ознаки певного стилю. У текстах логічно поєднано різні типи мовлення.
Мікротексти змодельовані в повній відповідності до вимог до будови тексту: кожен з них має виразно окреслені зачин та кінцівку. Учні без утруднень визначать тему й головну думку кожного тексту, а в процесі складання плану – підтеми. Зміст мікротекстів доступний і цікавий учням цього віку. Тексти мають виразний виховний потенціал.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ.