Українська орфографія: Навчальний посібник (10 клас)

Глазова О.П. Українська орфографія: Навчальний посібник: Правила, тренувальні вправи, контрольні завдання, диктанти – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 284 с.
ІSВN 966-314-453-Х
Текст посібника: частина перша
Текст посібника: частина друга
Текст посібника: частина третя. Тексти для диктантів
Мета посібника – систематизувати знання старшокласників з орфографії та закріпити орфографічні вміння й навички.
Виклад поданих у посібнику правил відповідає Українському правопису. В книжці подано перелік основних орфограм, які слід запам’ятати.
Надзавдання посібника – сформувати в учнів орфографічну пильність (зіркість), тобто здатність миттєво й підсвідомо виявляти в записаному, надрукованому і навіть сприйнятому на слух тексті слова з певними орфограмами, а також спроможність легко виявляти помилки, допущені в записаному або видрукованому тексті. Зрозуміло, що орфографічна пильність формується лише в процесі виконання різноманітних орфографічних вправ. За умови автоматизації орфографічна пильність стає омріяною навичкою. Тому після кожного правила вміщено вправи різного рівня складності. До вправ подаються відповіді для самоперевірки.

Дуже непогано б згадати про розвиток у школярів фонематичного слуху – здатності розрізняти в мовленнєвому потоці окремих звуків мовлення, вимовляти їх, характеризувати як фонетичні одиниці і, що для опанування орфографії необхідно, співвідносити з кожним звуком відповідну літеру. Вироблення й тренування фонематичного слуху пов’язане з удосконаленням таких мовних умінь і навичок: 1) точно й швидко орієнтуватись у морфемному складі слова; 2) добирати спільнокореневі слова або утворювати форми слова; 3) визначати способи словотворення; 4) зіставляти морфеми.
Посібник розрахований як на індивідуальну роботу, так і на популярну сьогодні роботу в парах та групах.
Посібник уміщує тексти для диктантів, яких ніколи не буває багато.
Зміст поданого в посібнику матеріалу дещо перевищує вимоги чинної програми з української мови.
Для старшокласників, вступників до вузів, студентів.