Тексти для переказів з творчим завданням (11 клас)

Глазова О.П., Дика Н.М., Кузнєцов Ю.Б. Тексти для переказів з творчим завданням: Посібник для вчителя. – К.: Зодіак – ЕКО, 2000.- 128 с.
ІSBN 966-7-90-17-5
Текст посібника
Тексти для переказів адаптовано та відредаговано відповідно до навчально-методичних вимог. Щодо змісту тексти згруповано за такими розділами: Наша держава – Україна; Мова рідна, слово рідне; Українські достойники; Мистецтво України; Традиції, звичаї та свята українців; Такі вони, людські чесноти. До кожного з текстів сформульовано завдання творчого характеру, виконання якого має виявити обізнаність кожного старшокласника з історією Української держави та народу України, розуміння ним ролі й значення в житті суспільства державної мови, знання традицій і звичаїв українців, рівень ознайомленості з досягненнями української культури та мистецтва, розуміння суті моральних чеснот, а також уміння кожного випускника логічно, чітко, послідовно, грамотно висловлювати власні думки.
У посібнику вміщено методичні рекомендації щодо роботи над переказом та словник.
Для вчителів української мови, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ, учнів старших класів.