Українська пунктуація: Навчальний посібник (11 клас)

Глазова О.П. Українська пунктуація: Навчальний посібник: Правила, тренувальні вправи, контрольні завдання, диктанти – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 252 с.
ІSВN 966-314-866-7
Текст посібника: частина перша
Текст посібника: частина друга
Текст посібника: частина третя. Тексти для диктантів
Мета посібника – систематизувати знання старшокласників з пунктуації та закріпити пунктуаційні вміння й навички.
До пунктуаційних умінь відносять такі: 1) уміння визначати в простих і складних реченнях та текстах пунктограми, з опорою на засвоєні синтаксичні та пунктуаційні правила обґрунтовувати вживання і невживання певних розділових знаків; 2) обґрунтовувати варіанти вживання розділових знаків; 3) ураховувати розділові знаки в процесі виразного читання речень і текстів; 4) здійснювати пунктуаційний коментар речень і текстів; 5) здійснювати пунктуаційну перевірку тексту (власноруч записаного або записаного кимось), визначати, пояснювати й виправляти допущені помилки.

Хотілося б не тільки сформувати в учнів пунктуаційну (як і орфографічну) грамотність, а й виховати мовне чуття (інтуїцію), що виробляється в процесі практичного застосування мови на основі внутрішніх і не завжди усвідомлених узагальнень.
Обсяг поданого в посібнику матеріалу дещо перевищує вимоги чинної програми з української мови. Виклад правил відповідає Українському правопису.
У книжці подано перелік основних пунктограм, які слід запам’ятати. Після правила вміщено вправи різного рівня складності. До вправ подаються відповіді для самоперевірки. Посібник розрахований як на індивідуальну роботу, так і на групову або колективну.
Посібник вміщує тексти для диктантів.
Для старшокласників, вступників до вузів, студентів.