Посібники: вибирай і компонуй!

Homo selecticus – людина, яка вибирає. Це коротке визначення пристосованої до швидкозмінного життя людини. Йому обов’язково має відповідати вчитель сучасної української школи.
У педагогічному процесі є три постійні складники: учитель, учні, інформація (предмет вивчення). Мета учня – опанувати інформацію. Мета вчителя –таке опанування забезпечити.
Процес навчання може бути організовано за однією з таких дидактичних систем:
– за головне визнано навчальний предмет, тож процес розгортається «від предмета»;
– за головну цінність визнано учня, процес вибудовується «від учня»;
– учень і навчальний предмет визнаються рівноцінними, тому процес розгортається з обох боків: «від учня» і «від предмета».

Концепції навчання


Відповідно, існують три схеми організації навчально-виховного процесу (вони ж – технології):
– предметно орієнтоване навчання (навчально-виховний процес скеровано на засвоєння предмета) – предметно орієнтована технологія;
– особистісно орієнтоване навчання: навчально-виховний процес має задовольнити потреби учня) – технологія особистісно орієнтованого навчання;
– співпраця (партнерство): навчально-виховний процес зорієнтовано одночасно на засвоєння предмета і задоволення потреб учня (технологія співробітництва, або партнерська).
Яку з цих схем обрати? Перша, певно, найзрозуміліша й найбільш бажана для батьків і найпростіша у виконані для вчителя. Друга, мабуть, найпривабливіша для учня (та й для вчителя), але вона не зовсім влаштовує більшість батьків (чим ви там займаєтесь? а до ЗНО хто готуватиметься/готуватиме?) Третя, без сумніву, видається ідеальною. Але де взяти… (час, сили, умови, гроші і т.ін.)?
А обирати доведеться! Адже ми з вами – Homo selecticus!
Користувачеві цього сайта пропонується чимала кількість різноманітних матеріалів до уроків української мови. Пропонуються найрізноманітніші плани-конспекти уроків, укладені, зрозуміло, з урахуванням предметно орієнтованої технології. Адже для того, щоб вдатися до особистісно орієнтованого навчання, треба не просто знати, а дуже добре знати ці самі особистості.
Залишилося обрати. На основі критично осмислених й ретельно відібраних фрагментів цілком можна скомпонувати принципово новий методичний продукт – ефективний передовсім завдяки чіткому розумінню потреб сучасного школяра.

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас