КОЛЬОРОВЕ СЛОВО. ЗВЕДЕНИЙ КОМПЛЕКТ З РЗМ ДЛЯ 5 КЛАС

Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення. 5 клас. – Харків: Веста, 2005. – 112 с.
ISBN 966-08-0488-1
Посібник перевидано видавництвом «Ранок»
Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення складається з робочого зошита для учнів та посібника-додатка для вчителя. Зошит включає повний обсяг доступних п’ятикласникам теоретичних відомостей з лінгвістики тексту (інформацію про мовлення та види мовленнєвої діяльності, діалог і монолог, ситуацію спілкування, правила про текст, тему, підтеми та головну думку тексту, будову тексту, мовні засоби зв’язку речень у тексті, «відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення та ін.), необхідних для формування в нього текстотворчих умінь. Закріпити й удосконалити такі вміння учні зможуть, виконуючи подані в зошиті вправи й завдання.

Зрозуміло, тексти поданих у робочому зошиті вправ переписувати не потрібно, досить підкреслити (позначити, виписати тощо) певне слово чи речення, продовжити текст, скласти й записати на відведених для цього рядках висловлювання за поданим у тому-таки зошиті планом і т.ін.
Книжка забезпечує виконання учнями всіх передбачених чинною програмою видів робіт: усних і письмових переказів, творів розповідного характеру, творів-описів (предмета, тварини), творів-роздумів, а також творчої роботи в жанрі оповідання про випадок із життя, твору газетного жанру (замітки в газету інформаційного характеру), складання листа рідним та друзям.
Посібник містить фактичний матеріал, який п’ятикласники зможуть використати у своїх роботах, а також таблиці-схеми, словничок термінів, кольорові вкладки. Включено форми контролю: тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки з тестовими до них завданнями.
Призначено для учнів 5 класу. Словесникові комплект допоможе якнайретельніше підготуватися до будь-якого уроку розвитку зв’язного мовлення.