Казкотерапія і боротьба з конформізмом

Людську здатність відмовлятися від стандартних способів мислення, продукувати несподівані рішення сьогодні відносять до ознак креативності. Але перед тим, як навчати креативності, слід навчити самостійності мислення й неупередженості сприйняття!
Виявляється, навчати самостійності мислення в класі нелегко: гурт плекає конформістів, що й виявляється в класичній формулі: «Тобі що – більше за всіх треба?» Якщо на конформізм учнів накладається вчительський авторитаризм (куди без нього?), твори-роздуми пишуться як під копірку. Не змовляючись, учні-конформісти повторюють думки свого вчителя. Так їм зручніше, легше і швидше.
Робота над твором дискусійного характеру є серйозним кроком у підготовці семикласників до участі в дискусії. Проте під час дискутування кожен дискутант зазвичай обстоює одну-єдину (власну) думку. Проте сприйняття будь-якої проблеми лише з позицій «за» або «проти» в регістрі «чорне-біле» не є сьогодні правильним. Життя потребує толерантності – здатності без агресії сприймати думки й оцінки, які відрізняються від власних, бути до них терпимими, визнаючи право людей на різні погляди й підходи до вирішення питань. Маючи власний, обов’язково аргументований погляд на проблему, необхідно виявляти повагу до думок інших людей.
Один з найвідоміших дослідників механізмів творчості Едвард де Боно розробив технологію для навчанні як дітей, так дорослих ефективного мислення. “Шість капелюхів мислення” – так назвав він цю технологію. Шість капелюхів – це різні способи мислення. Принцип організації інтелектуальної діяльності в режимі технології «Шість капелюхів мислення» полягає в тому, що кожен учасник або група учасників у процесі обговорення проблеми «одягає» капелюх певного кольору і – мислить так, як «вимагає» колір одягнутого капелюшка.
О.Глазова. Казкотерапія і боротьба з конформізмом (підготовка до твору дискусійного характеру в 7 класі)