Актуальна тема для дискусії в 11 класі

Програма одинадцятого класу передбачає створення учнями статті для газети. Над статтею школярі працювали в 10 класі, тож варто ускладнити завдання, запропонувавши роботу над статтею дискусійного характеру. Чи ж може бути для сьогоднішнього старшокласника тема, актуальніша за особливості Інтернету, який став для нього звичним середовищем, реальним засобом здобування необхідної навчальної або просто цікавої інформації? Недарма до наукового обігу введено термін digital natives – на позначення людей, які народились у епоху Інтернету. Цифрова цивілізація, у яку ми активно вступаємо, – це щось більше за Інтернет із його блогами, електронним листуванням, відозв’язком та іншими комунікаційними системами. Електронне середовище включає і власне інтелектуальне середовище, адже мільярди користувачів Інтернету, яких називають проНЕТарями, за допомогою звичайного ноутбука викладають в Інтернет тексти (статті, есе, відгуки, коментарі), будь-хто з проНЕТарів генерує міріади ініціатив та пропозицій.
Серед таких пропозицій – інтернет-меми. Вікіпедія визначає їх як «явище спонтанного розповсюдження певної інформації або фрази, часто беззмістовної, яка набула популярності шляхом поширення в інтернет-середовищі всіма можливими способами (електронною поштою, на форумах, блогах і т.ін.), а також сама ця інформація або фраза». Головна мета мема – викликати емоції, тобто надати емоційності повідомленню, до якого мем включено, адже саме емоційна забарвленість сприяє запам’ятовуванню й поширенню вкладеного в повідомлення змісту (а часом його підкресленої беззмістовності). Більшість мемів уживають лише користувачі Інтернету, проте деякі з них, виходячи за межі ресурсу, перетворюються на популярні молодіжні сленгізми.
О.Глазова. Аналіз медіа-вірусів як предмет дискутування (актуальна тема для дискусії в 11 класі)
О.Глазова. Вербальні та візуальні вияви молодіжної субкультури: презентація для учнів