НАВЧАЛЬНІ ПЕРЕКАЗИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 5-9 КЛАСИ

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (5 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Він найбільше відповідає сучасним вимогам, оскільки дає можливість організувати навчання за типом діяльності. Школярі вчаться сприймати текст (аудіювання та читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем мовної форми висловлювання.
Посібник містить тексти для переказів та систему підготовчих вправ і завдань (пояснення лексичного значення окремих слів, добір синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).

У книжці представлені різні стилі української мови. Мікротексти для переказів утворено з уривків з художніх творів класиків вітчизняної та зарубіжної літератури й сучасних письменників, фольклорних текстів, фрагментів наукових і публіцистичних статей. Кожен з текстів має виразні ознаки певного стилю.
Мікротексти змодельовані в повній відповідності до вимог до будови тексту. Кожен текст має виразно окреслені зачин та кінцівку. Учні без утруднень визначають тему й головну думку текстів, а в процесі складання плану – підтеми. У текстах логічно поєднано різні типи мовлення.
Зміст текстів доступний і цікавий учням певного віку. Тексти мають виразний виховний потенціал.
Призначено для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ.