Есе як вид роботи з розвитку зв’язного мовлення школярів

Термін есе (або твір-есе) вживають у шкільній практиці все частіше. Як розуміють його вчителі? З погляду шкільної методики, есе – це: спосіб перевірки рівня знань школярів на уроках історії та суспільствознавства, рідше – економіки, географії, біології, фізики; форма викладу думок, поглядів, оцінок на учнівських олімпіадах та конкурсах та фаховому конкурсі вчителів; методичний прийом у технології розвитку критичного мислення.
До цього переліку дуже хотілося б дописати й таке: «вид роботи з розвитку писемного мовлення учнів у ЗНЗ».
Чимало словесників уже сьогодні практикують роботу учнів над створенням есе. Хтось цим словом замінив назву «твір-мініатюра», хтось уживає цей термін довільно, у лише йому відомому значенні. Певно, настала пора домовитися щодо правил гри, тобто визначитися з вимогами до есе як використовуваного в школі виду творчої письмової роботи …
О.Глазова. Есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів