Есе як ефективний вид навчальної роботи

Чому говоримо про есе, якщо його немає в програмі з української мови? Навіщо відволікати вчителя від виконання і так перенасиченої навчальним матеріалом програми?
Дійсно, у програмі не заплановано навчання писати есе, і все ж…Час потребує виховання активної особистості, яка вміє не тільки знайти інформацію, а й грамотно, зв’язно, логічно, дохідливо й красиво сформулювати свою думку з будь-якого питання. Найвдалішим жанром письмової роботи в цьому сенсі є есе. Такий спосіб контролю знань сприяє розвитку креативних умінь учнів, отже, учитель має взяти його в арсенал своїх методичних секретів.
Навчаючи школярів писати есе, учитель розвиває їхнє самостійне творче мислення. Писати есе корисно, тому що цей вид роботи навчає школярів чітко й грамотно формулювати власні думки, структурувати інформацію, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, відточувати стиль письма.
Жанр есе передбачає свободу творчості. Есе може бути написане про що завгодно і як завгодно, головна вимога — виразити своє «Я», свої думки, почуття, ставлення до світу. Есе дає учневі простір для викладу думок, не обмежує композиційними, змістовими чи стилістичними рамками. Жоден інший вид письмових робіт у шкільній практиці не має таких переваг.
Л.Коваленко. Есе як ефективний вид навчальної роботи