Послідовність підготовки дистанційного уроку

 1. Формулювання мети уроку у відповідності до чинної програми.
 2. Обмірковування мотиваційної частини уроку: чого ти будеш навчатися? що повториш/закріпиш? де і в який спосіб ці знання зможеш застосувати? які сформовані на уроці знання тобі необхідні/потрібні?
 3. Визначення послідовності подання навчальної інформації з урахуванням логіки формування/закріплення понять, здобуття/закріплення знань, умінь і навичок.
 4. Добір дидактичного матеріалу з урахуванням вікових особливостей, інтересів та схильностей учнів.
 5. Планування словникової роботи, бажано з використанням онлайн-словників (тлумачних, синонімів та ін.).
 6. Встановлення міжпредметних зв’язків, з’ясування можливостей інтегрування з іншими навчальними предметами.
 7. Увідповіднення обсягу дібраного матеріалу з часом допустимого перебування учнів перед екраном. Дотримання санітарних норм.
 8. Компонування навчального матеріалу змістовими блоками – на слайдах презентації або записами на екрані (уявній дошці).
 9. Критичне осмислення викладу навчального матеріалу з метою скорочення, спрощення, об’єднання певних тем/правил.
 10. Вибір форм перевірки здобутих/закріплених на уроці знань. Складання/добір засобів перевірки (тестових завдань, тем творчих робіт і под.)
 11. Добір домашнього завдання. Бажано надати можливість вибору (наприклад: трьох вправ з п’яти запропонованих, теми есе з кількох названих, жанру письмової роботи на задану тему). Коментарі до виконання завдань: що і в якій послідовності потрібно опрацювати; де розміщено матеріал для самостійного опрацювання; адреса, на яку потрібно надіслати виконану роботу.
 12. Робота над візуалізацією дібраної навчальної інформації.
 13. Створення цікавого/захопливого початку дистанційного уроку.
 14. Обмірковування (за потреби й запис) озвучування навчального матеріалу.