УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 10 КЛАСУ

У десятому класі вивчають практичну стилістику та культуру мовлення. Опановуючи  норми літературної мови, школярі навчаться правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою. Вони використовуватимуть синонімічні багатства мови,  уникатимуть невиправданих запозичень, із кількох мовних варіантів  вибираючи найточніший, найдоречніший та найвиразніший. Десятикласники осягатимуть культуру мовлення, що забезпечить не тільки  правильність, а й майстерність  використання мовних засобів.
У глибинах мови – зосередженість думки, сувора логіка, естетичний смак, високі духовні злети. Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості, внутрішньої інтелігентності.
Підручник спрямований на формування стійких компетенцій мовної особистості, розвиток творчих навичок.
Підручник видано в 2010 році