УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014, 2020.
Читати про підручник на сайті видавництва.
Читати підручник в pdf.
В основу підручника покладено концепцію формування мовної особистості ХХІ століття. Дидактичний матеріал представляє явища, факти, ситуації дійсності, ціннісні орієнтири, сценарії поведінки учня, який належить до так званого Інтернет-покоління, що виростає й формується в цифровому середовищі. Завдання підручника мають на меті формування таких важливих компетенцій  ХХІ століття, як оволодіння навичками критичного мислення й ефективної комунікації. Формування актуальних нині  компетенцій співробітництва передбачено рубрикою «Учимося працювати разом (у парах і групах)». Формування інформаційної грамотності, компетентності в питаннях застосування інформаційних і комунікаційних технологій реалізується в рубриці «Здобуваємо інформацію за допомогою комп’ютера».
Робота зі Словничком назв почуттів сприятиме підвищенню ефективності спілкування та забезпечить сформованість належного рівня мовної й комунікативної культури міжособистісних стосунків. Збагачення активного словника назвами почуттів сприятиме  підвищенню емоційної компетентності, розвиткові емпатії, що врешті-решт забезпечить формування емоційного інтелекту.