УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 7 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 7 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. Вид. 2-ге, доопр. 2020.
Читати онлайн підручник.
Тестові завдання онлайн до підручника на сайті видавництва.
Українська мова – мова Української Держави, важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. «Скільки поколінь до тебе плекали цю мову, скільки скарбу духовного вклали в рідне слово!» – писав поет Станіслав Тельнюк. Мова – не лише спосіб спілкування, це форма нашої культури.
На наших очах у житті людства відбуваються значні зміни. Об’єднане  мережею Інтернет суспільство  швидко змінює засоби  передавання інформації, а відтак і систему освіти. Необхідно вміти опрацьовувати інформацію:  добирати, систематизувати, відтворювати та створювати. Підручник допоможе сформувати вміння, необхідні для створення українського інформаційного середовища. В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття відповідно до вимог Державного стандарту та чинних програм.