УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 8 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 8 класу закладів загальної середньої освіти. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2016.  
Читати підручник  онлайн.
Презентація до підручника.
«Пізнай свій народ і себе в ньому», – учив філософ Григорій Сковорода. Щоб пізнати свій народ, потрібно добре знати його мову, адже саме в мові спосіб мислення, сприймання й розуміння народом світу виявляються найповніше. Саме мова народу зберігає спогади, пов’язує нас із сучасниками, творить наше майбутнє.
У підручнику реалізовано сучасні підходи до вивчення української мови як форми вияву національної та особистісної свідомості, засобу самопізнання й саморозвитку людини, закладено ідею національного самовизначення. Забезпечено розвиток критичного, асоціативного й творчого мислення учнів, формування мовних і мовленнєвих компетентностей особистості ХХІ століття. Уведено елементи медійної освіти, привернено увагу до змін у лексиці української мови. Розроблено гнучку систему рубрик, зручний апарат користування.