УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 10 КЛАСУ

Підручник «Українська мова» для 10 класу закладів загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво «Ранок», 2018.  
Про підручник на сайті видавництва «Ранок».
Презентація підручника на сайті видавництва.
Головна мета підручника – сформувати в учнів компетентності, які сприятимуть їх  успішності в подальшому житті. Здобуті мовні знання й сформовані мовленнєві вміння мають забезпечити здатність ефективно взаємодіяти і з окремими людьми, і з суспільством у цілому, створити міцну основу для безперервного розвитку, самоосвіти та самовдосконалення. Підручник має сприяти розвитку критичного й креативного мислення десятикласників, допомагати розвивати їхні таланти й реалізувати здібності.
Десятикласники мають опанувати норми української літературної мови, культуру мовлення, набути риторичної вправності, що забезпечить не тільки грамотне, а й майстерне володіння державною мовою.