РІДНА МОВА. 5 КЛАС: ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Глазова О. П., Дика Н. М. Рідна мова. 5 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.
Текст посібника: І семестр
Текст посібника: ІІ семестр
Книжка містить детальні поурочні плани, головна цінність яких у ретельно сформульованій меті кожного уроку і, відповідно, в належному кожного з уроків структуруванні.
У кожному з планів показано хід навчальної роботи, зафіксовано кожен з етапів уроку, викладено зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності п’ятикласників, перевірки й корекції здобутих ними знань, конкретизовано зміст домашніх завдань. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям дітей.
У посібнику подано детальні плани уроків РЗМ (розвитку зв’язного мовлення), основне завдання яких – формування текстотворчих умінь на основі засвоєних текстологічних знань. Умовно уроки РЗМ можна поділити на уроки засвоєння мовленнєвознавчих понять (спілкування, мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі та жанри мовлення та ін.) і уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними й письмовими переказами та творами різних жанрів, типологічних значень і стилів.
Посібник містить тестові завдання для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для навчання усного діалогічного мовлення, тексти для переказів різних видів, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими до них завданнями.
Кількість поданого у плані кожного з уроків дидактичного матеріалу свідомо збільшено, тож учителю буде з чого вибирати.