УРОКИ РІДНОЇ МОВИ В 6 КЛАСІ: ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

О.Глазова, Ю.Кузнецов.
Уроки рідної мови в 6 класі: Орієнтовне календарно-тематичне планування, плани-конспекти уроків до підручника «Рідна мова» (6 клас): Посібник для вчителя. – К.: Освіта України, 2006. – 430 с. – (Серія «Завтра – на урок»).
ISBN 966-96535-5-Х
Текст посібника (початок)
Посібник містить детальні поурочні плани, складені з опорою на підручник «Рідна мова» О.П.Глазової та Ю.Б.Кузнецова, що посів перше місце у Всеукраїнському конкурсі підручників для 12-річної школи (Рішення колегії МОНУ, Протокол № 4/4-19 від 11 квітня 2006р.)
Проте користуватися посібником можна працюючи за будь-яким іншим підручником.
Кожен план-конспект видруковано в дві колонки. У першій детально окреслено хід уроку, другу вчитель зможе заповнювати на власний розсуд: уносячи необхідні корективи й доповнення з огляду на рівень підготовленості й умови роботи учнів кожного конкретного класу, дописати питання, завдання, дидактичні матеріали тощо. З одного боку, посібник передбачає вияв учителем творчості та розрахований на співавторство словесника з його авторами. З іншого боку, книжка цілком може використовуватись як друкована основа плану-конспекту уроку.

У посібнику вміщено орієнтовне календарно-тематичне планування на весь навчальний рік, а також плани-конспекти різних типів уроків, які охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: засвоєння знань, умінь і навичок, творче застосування їх на практиці, узагальнення, систематизацію, а також різні форми тематичного контролю. Підручник «Рідна мова» має практичне спрямування: виучуваний теоретичний матеріал шестикласники обов’язково мають навчатися застосовувати у практиці живого мовлення. Тому посібник включає ситуативні вправи для формування умінь усного діалогічного й монологічного мовлення із використанням здобутих на уроках мовних знань.
Книжка містить методичні рекомендації щодо запровадження інтерактивних форм навчання шестикласників.
Для вчителів української мови, студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, батьків.