РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6 КЛАСУ

О.Глазова, Ю.Кузнецов.
Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних  закладів – К.: Зодіак-ЕКО, 2006. – 288 с.: іл.
Підручник-переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 12-річної школи концептуально продовжив систему підручників нового покоління, в основі якої – спеціальна розробка педагогічних функцій усіх елементів, спрямованих на формування стійких мовленнєвих компетенцій особистості та розвиток її творчих спроможностей.
Підручник пройшов апробацію і затверджений МОН України як стабільний для 6 класу.
Підручник перевидано в 2011, 2012 рр.

Серед позитивних якостей підручника відзначають дотримання компетентнісного, особистісного, діяльнісно-комунікативного, культурологічного, емоційно-смислового підходів, принципів розвивального навчання; розвиток позитивної мотивації учіння, активізації мовленнєвої та пізнавальної діяльності шестикласників, формування в них уміння самостійно здобувати знання й формувати власну думку з приводу порушеної проблеми; продуманість добору дидактичного та ілюстративного матеріалу; а також високий ступінь науковості викладу навчального матеріалу.