Актуально

Відеоскрайбінг — новітня техніка презентації

Скрайбінг (від англійського scribe — накидати ескізи або малюнки) — новітня техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється «на льоту» малюнками на білій дошці (або аркуші паперу), яка була винайдена британським художником Ендрю Парком для Британської асоціації з поширення наукових знань.
В сучасному світі скрайбінг успішно використовують бізнес-тренери для створення зрозумілих та легких для запам’ятовування схем; консультанти та психотерапевти — для візуалізації ситуації та структури мислення слухача; менеджери, власники бізнесу та керівники проектів — для передачі своїх думок колегам, партнерам, клієнтам, інвесторам у ході презентацій, круглих столів, нарад тощо.

Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти

Сучасна освіта має бути освітою для життя – це гасло всього цивілізованого світу. Йдеться про те, що всі здобуті людиною знання мають активно й продуктивно використовуватися при вирішенні проблем, на які  багате сучасне життя.

Концепція Нової української школи – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, що почне діяти в 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Документ було презентовано на педагогічній конференції «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік», яку було проведено 18 серпня 2016 року  в Будинку Уряду.

Українське суспільство  потребує творчої ініціативної особистості з високим адаптаційним потенціалом, який виявляється передовсім у здатності безперервно набувати актуальних  компетентностей.

Детальніше читайте в статті О.Глазової: Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти