Актуально

Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти

Сучасна освіта має бути освітою для життя – це гасло всього цивілізованого світу. Йдеться про те, що всі здобуті людиною знання мають активно й продуктивно використовуватися при вирішенні проблем, на які  багате сучасне життя.

Концепція Нової української школи – ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, що почне діяти в 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Документ було презентовано на педагогічній конференції «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік», яку було проведено 18 серпня 2016 року  в Будинку Уряду.

Українське суспільство  потребує творчої ініціативної особистості з високим адаптаційним потенціалом, який виявляється передовсім у здатності безперервно набувати актуальних  компетентностей.

Детальніше читайте в статті О.Глазової: Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти