Підручники

РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 9 КЛАСУ

Зважаючи на те, що для засвоєння курсу української мови 9 клас є підсумковим, підручник-переможець  Всеукраїнського конкурсу підручників має узагальнювальний характер, даючи можливість школярам навчитися застосовувати мовну теорію у практиці живого спілкування – у всіх видах мовленнєвої діяльності. Цьому сприяє потужне «Довідкове бюро», у якому зібрано узагальнювальні таблиці й пам’ятки, різноманітні словники (тлумачний, термінологічний, фразеологічний, словничок популярних іншомовних виразів, що традиційно вживаються мовою оригіналу), приклади тестових завдань, рубрика «Усне мовлення: тренінг спілкування».
Підручник перевидано в 2011 році

РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 8 КЛАСУ

Підручник-переможець  Всеукраїнського конкурсу підручників продовжує серію навчальних книжок нового покоління, що поєднуючи діяльнісно-комунікативний підхід, цілісне подання матеріалу, формування громадянської компетентності, глибоко продумане оформлення, втілюють у життя новий – особистісно орієнтований погляд на вивчення в школі державної мови.
Увесь поданий у підручнику навчальний матеріал об’єднує ідея історичної пам’яті українців. Чому? Тому що без розуміння свого минулого жоден народ не може рухатись уперед. Без знання своєї історії та поваги до неї народ не може побудувати гідне майбутнє.
Підручник перевидано в 2011 році

РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 7 КЛАСУ

Підручник-переможець  Всеукраїнського конкурсу підручників є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, в основі якої – спеціальна розробка педагогічних функцій усіх елементів, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної особистості, розвиток творчих навичок. Навчальну книжку підготовлено з урахуванням вимог особистісно орієнтованого навчання. У підручнику реалізовано діяльнісно-комунікативний підхід до навчання мови. Дидактичний матеріал формує громадянську компетентність, відтворюючи образ України – стародавньої й вічно юної, цікавої розмаїтістю своїх регіонів, та все ж єдиної, соборної і тим ще більш прекрасної. Підручник пройшов апробацію і затверджений МОН України як стабільний.
Текст підручника
Підручник перевидано в 2011 році

РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 6 КЛАСУ

О.Глазова, Ю.Кузнецов.
Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних  закладів – К.: Зодіак-ЕКО, 2006. – 288 с.: іл.
Підручник-переможець Всеукраїнського конкурсу підручників для 12-річної школи концептуально продовжив систему підручників нового покоління, в основі якої – спеціальна розробка педагогічних функцій усіх елементів, спрямованих на формування стійких мовленнєвих компетенцій особистості та розвиток її творчих спроможностей.
Підручник пройшов апробацію і затверджений МОН України як стабільний для 6 класу.
Підручник перевидано в 2011, 2012 рр.

РІДНА МОВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ 5 КЛАСУ

О.Глазова, Ю.Кузнецов.
Рідна мова. Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Педпреса, 2005. – 288 с.: іл.
Підручник-переможець  Всеукраїнського конкурсу підручників для 12-річної школи, підготовлений із урахуванням вимог особистісно орієнтованого навчання і розрахований на сучасного п’ятикласника — розвинену, допитливу, творчу особистість.
Підручник пройшов апробацію і затверджений МОН України як стабільний для 5 класу.
Підручник перевидано в 2011 році