5 клас

УРОКИ РІДНОЇ МОВИ У 5 КЛАСІ: ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

О. Глазова, Ю. Кузнецов. Уроки рідної мови в 5 класі. Посібник для вчителя. – К.: Педпреса, 2006. – (Серія «Завтра – на урок»). Для вчителів української мови, студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, батьків.
Перша частина
Друга частина
Посібник містить детальні поурочні плани, кожен із яких видруковано в дві колонки. У першій детально окреслено хід уроку, другу вчитель зможе заповнювати на власний розсуд, уносячи необхідні корективи й доповнення з огляду на рівень підготовленості й умови роботи учнів кожного конкретного класу,  додаючи питання, завдання, дидактичні матеріали тощо. Книжка цілком може використовуватись як друкована основа плану-конспекту уроку мови.
Посібник включає ситуативні вправи для формування вмінь усного діалогічного й монологічного мовлення із використанням здобутих на уроках мовних знань.
Книжка містить методичні рекомендації щодо запровадження інтерактивних форм навчання п’ятикласників.
Користуватися посібником можна, працюючи за будь-яким підручником.

РІДНА МОВА. 5 КЛАС: ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Глазова О. П., Дика Н. М. Рідна мова. 5 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.
Текст посібника: І семестр
Текст посібника: ІІ семестр
Книжка містить детальні поурочні плани, головна цінність яких у ретельно сформульованій меті кожного уроку і, відповідно, в належному кожного з уроків структуруванні.
У кожному з планів показано хід навчальної роботи, зафіксовано кожен з етапів уроку, викладено зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності п’ятикласників, перевірки й корекції здобутих ними знань, конкретизовано зміст домашніх завдань. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям дітей.
У посібнику подано детальні плани уроків РЗМ (розвитку зв’язного мовлення), основне завдання яких – формування текстотворчих умінь на основі засвоєних текстологічних знань. Умовно уроки РЗМ можна поділити на уроки засвоєння мовленнєвознавчих понять (спілкування, мовлення, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі та жанри мовлення та ін.) і уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними й письмовими переказами та творами різних жанрів, типологічних значень і стилів.
Посібник містить тестові завдання для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для навчання усного діалогічного мовлення, тексти для переказів різних видів, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими до них завданнями.
Кількість поданого у плані кожного з уроків дидактичного матеріалу свідомо збільшено, тож учителю буде з чого вибирати.

УКРАЇНСЬКА МОВА, 5 КЛАС. МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ

Глазова О.П., Українська мова, 5 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000. – 176 с.
ISBN 966-624-162-5
Текст посібника
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, систему вправ, що забезпечують підготовку п’ятикласників до роботи над творами різних жанрів.
Доречно скомбінувавши дидактичний матеріал, можна змоделювати будь-який найсучасніший урок. Можливість вибору (матеріалу подано більше ніж достатньо) вивільнить час, створивши можливість для застосування сучасних технологій, актуальних методів і цікавих прийомів навчання.

НАВЧАЛЬНІ ПЕРЕКАЗИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 5-9 КЛАСИ

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (5 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Він найбільше відповідає сучасним вимогам, оскільки дає можливість організувати навчання за типом діяльності. Школярі вчаться сприймати текст (аудіювання та читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем мовної форми висловлювання.
Посібник містить тексти для переказів та систему підготовчих вправ і завдань (пояснення лексичного значення окремих слів, добір синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).

КОЛЬОРОВЕ СЛОВО. ЗВЕДЕНИЙ КОМПЛЕКТ З РЗМ ДЛЯ 5 КЛАС

Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення. 5 клас. – Харків: Веста, 2005. – 112 с.
ISBN 966-08-0488-1
Посібник перевидано видавництвом «Ранок»
Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення складається з робочого зошита для учнів та посібника-додатка для вчителя. Зошит включає повний обсяг доступних п’ятикласникам теоретичних відомостей з лінгвістики тексту (інформацію про мовлення та види мовленнєвої діяльності, діалог і монолог, ситуацію спілкування, правила про текст, тему, підтеми та головну думку тексту, будову тексту, мовні засоби зв’язку речень у тексті, «відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення та ін.), необхідних для формування в нього текстотворчих умінь. Закріпити й удосконалити такі вміння учні зможуть, виконуючи подані в зошиті вправи й завдання.

КОЛЬОРОВЕ СЛОВО. ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 5 КЛАС

Глазова О.П. Кольорове слово. Посібник для вчителя. 5 клас. – Харків: Веста, 2005. – 32 с.
ISBN 966-08-0489-Х.
Посібник перевидано 2010 року видавництвом «Ранок»
Посібник для вчителя – частина навчально-методичного комплекту з розвитку зв’язного мовлення для 5 класу (друга частина – робочий зошит для учня).
У посібнику подано детальні методичні рекомендації щодо підготовки уроків розвитку зв’язного мовлення, а також тексти для усних і письмових переказів (докладних і вибіркових), ситуативні вправи для формування та перевірки рівня сформованості вмінь усного діалогічного мовлення, тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки із завданнями до них.
Надлишкова кількість поданого в посібнику дидактичного матеріалу дасть учителю можливість вибирати простіші чи складніші за змістом і структурою тексти для переказів та ситуативні вправи різного рівня складності.
Адресовано вчителям української мови.

РІДНЕ СЛОВО, 5 КЛАС. ПОСІБНИК З РЗМ ДЛЯ УЧНІВ

Глазова О.П. Косян Т.В. Рідне слово, 5 клас. Посібник з розвитку зв’язного мовлення для учнів. – Київ: Магістр-S, 1997. – 62 с.
ISBN 966-557-052-8
Текст посібника
У посібнику зібрано й систематизовано матеріал, який п’ятикласники вивчають на уроках розвитку зв’язного мовлення, подано теоретичні положення та вправи практичного характеру.
Цікаво, що книжка повністю відповідає вимогам чинної сьогодні програми. Вона дає дітям чітке уявлення про спілкування, ознайомлює з його основними правилами, а ще навчає діалогічного й монологічного мовлення. Посібник дає знання про текст, типи і стилі мовлення, готуючи до опанування такої хитрої штуки, як актуальний синтаксис (актуальне членування речення: «відоме» і «нове» в реченнях тексту). Автори книжки чи не вперше (див. дату видання) розробили ситуативні вправи – їх подано в рубриці «Спілкуймося правильно!» (тематика: «Привітання і прощання», «Розмова по телефону», «У бібліотеці», «На пошті»). Виконуючи такі вправи, п’ятикласники привчатимуться враховувати ситуацію спілкування, підлаштовуватимуться під чотири фази мовленнєвого акту, привчатимуться доречно вживати етикетні формули, вправлятимуться в доборі відповідної до умов і мети спілкування лексики. Рубрика містить вкрай необхідні дітям цього віку зразки діалогів.