Рекомендації

Послідовність підготовки дистанційного уроку

 1. Формулювання мети уроку у відповідності до чинної програми.
 2. Обмірковування мотиваційної частини уроку: чого ти будеш навчатися? що повториш/закріпиш? де і в який спосіб ці знання зможеш застосувати? які сформовані на уроці знання тобі необхідні/потрібні?
 3. Визначення послідовності подання навчальної інформації з урахуванням логіки формування/закріплення понять, здобуття/закріплення знань, умінь і навичок.
 4. Добір дидактичного матеріалу з урахуванням вікових особливостей, інтересів та схильностей учнів.
 5. Планування словникової роботи, бажано з використанням онлайн-словників (тлумачних, синонімів та ін.).
 6. Встановлення міжпредметних зв’язків, з’ясування можливостей інтегрування з іншими навчальними предметами.
 7. Увідповіднення обсягу дібраного матеріалу з часом допустимого перебування учнів перед екраном. Дотримання санітарних норм.
 8. Компонування навчального матеріалу змістовими блоками – на слайдах презентації або записами на екрані (уявній дошці).
 9. Критичне осмислення викладу навчального матеріалу з метою скорочення, спрощення, об’єднання певних тем/правил.
 10. Вибір форм перевірки здобутих/закріплених на уроці знань. Складання/добір засобів перевірки (тестових завдань, тем творчих робіт і под.)
 11. Добір домашнього завдання. Бажано надати можливість вибору (наприклад: трьох вправ з п’яти запропонованих, теми есе з кількох названих, жанру письмової роботи на задану тему). Коментарі до виконання завдань: що і в якій послідовності потрібно опрацювати; де розміщено матеріал для самостійного опрацювання; адреса, на яку потрібно надіслати виконану роботу.
 12. Робота над візуалізацією дібраної навчальної інформації.
 13. Створення цікавого/захопливого початку дистанційного уроку.
 14. Обмірковування (за потреби й запис) озвучування навчального матеріалу.

Що слід обміркувати й урахувати перед створенням уроку в дистанційному форматі

Якщо не знаєш, що і як діяти, роби крок уперед.
Конфуцій.

Не такий онлайн новий, як його малюють.
Сучасне прислів’я.

Підготовку уроку в дистанційному форматі слід починати з опрацювання методичних рекомендацій МОН щодо використання технологій дистанційного навчання в умовах карантину.

Автори рекомендацій радять розпочинати з коригування  календарно-тематичних планів та перегляду очікуваних результатів.

«Обсяг навчального матеріалу потрібно скоротити: вилучити несуттєві фрагменти, матеріал кількох тем об’єднати в одну. Орієнтуючись на рівень засвоєння матеріалу, вилучене можна поступово додавати. Деякі з очікуваних результатів в умовах Д.Н. можуть виявитися недосяжними, тому варто дещо знизити їх рівень» [1, С.14]. Слід визначити теми для самоопрацювання – за можливості обсяг навчального матеріалу для самостійного опрацювання потрібно зменшити.

Молодому колезі: як аналізують урок мови

Яким би досвідченим і освіченим не був учитель, однаково відвідання уроку навіть найдоброзичливішим спостерігачем змушує його знітитися й розхвилюватися. Учитель – вічний учень, тож оцінка його праці для нього важлива.
Молодий учитель зазвичай хвилюється менше за корифея. Зазвичай початківець упевнений: я і тільки я знаю, як треба! У такій самовпевненості молодого колеги прихована небезпека. Те, що здається найпростішим, може виявитися найбільш складним.
За яким алгоритмом здійснюють аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Виділяють три типи аналізу уроку: комплексний, стислий та аспектний.
О.Глазова. Молодому колезі: як аналізують урок мови

Як здійснити самоаналіз уроку української мови

Самоаналіз уроку – інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються передовсім у його вмінні чітко сформулювати мету та завдання уроку, спланувати навчальну роботу і передбачити її результати.
Від уміння проаналізувати ситуації, що виникли у процесі проведення уроку, багато в чому залежить спроможність учителя організувати подальшу педагогічну діяльність. Майстерність учителя багато в чому залежить від уміння аналізувати чужі та свої помилки.
О.Оперчук. Як здійснити самоаналіз уроку української мови