Tag Archives: Перекази

Тексти для переказів з творчим завданням (11 клас)

Глазова О.П., Дика Н.М., Кузнєцов Ю.Б. Тексти для переказів з творчим завданням: Посібник для вчителя. – К.: Зодіак – ЕКО, 2000.- 128 с.
ІSBN 966-7-90-17-5
Текст посібника
Тексти для переказів адаптовано та відредаговано відповідно до навчально-методичних вимог. Щодо змісту тексти згруповано за такими розділами: Наша держава – Україна; Мова рідна, слово рідне; Українські достойники; Мистецтво України; Традиції, звичаї та свята українців; Такі вони, людські чесноти. До кожного з текстів сформульовано завдання творчого характеру, виконання якого має виявити обізнаність кожного старшокласника з історією Української держави та народу України, розуміння ним ролі й значення в житті суспільства державної мови, знання традицій і звичаїв українців, рівень ознайомленості з досягненнями української культури та мистецтва, розуміння суті моральних чеснот, а також уміння кожного випускника логічно, чітко, послідовно, грамотно висловлювати власні думки.
У посібнику вміщено методичні рекомендації щодо роботи над переказом та словник.
Для вчителів української мови, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ, учнів старших класів.

Навчальні перекази з української мови (9 клас)

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (9 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Саме він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (тлумачення лексичного значення окремих слів, добір до них синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).

Навчальні перекази з української мови (8 клас)

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (8 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Саме він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (тлумачення лексичного значення окремих слів, добір до них синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).

Навчальні перекази з української мови

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (7 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Саме він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (тлумачення лексичного значення окремих слів, добір до них синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).

НАВЧАЛЬНІ ПЕРЕКАЗИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 5-9 КЛАСИ

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (6 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише репродукування сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (пояснення лексичного значення окремих слів, добір синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).
У книжці представлено різні стилі української мови. Тексти для переказів скомпоновано з художніх творів класиків вітчизняної та зарубіжної літератури й сучасних письменників, перлин фольклору, фрагментів наукових і публіцистичних статей. Кожен текст має виразні ознаки певного стилю. У текстах логічно поєднано різні типи мовлення.
Мікротексти змодельовані в повній відповідності до вимог до будови тексту: кожен має виразно окреслені зачин та кінцівку. Учні без утруднень визначать тему й головну думку тексту, а в процесі складання плану – підтеми. Зміст мікротекстів доступний і цікавий учням цього віку, вони мають виразний виховний потенціал.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ