Tag Archives: Посібники для учнів

КОЛЬОРОВЕ СЛОВО: ЗВЕДЕНИЙ КОМПЛЕКТ З РЗМ

Глазова О.П. Кольорове слово: Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення. 6 клас. – Харків: Веста, 2005. – 112 с.
ISBN 966-08-0488-1
Комплект перевидано 2010 р. у видавництві «Ранок»
Зведений комплект з розвитку зв’язного мовлення складається з робочого зошита для учнів та посібника-додатка для вчителя. Зошит включає повний обсяг передбачених програмою теоретичних відомостей з лінгвістики тексту (інформацію про мовлення та види мовленнєвої діяльності, діалог і монолог, ситуацію спілкування, текст, тему, підтеми та головну думку тексту, будову тексту, мовні засоби зв’язку речень у тексті, «відоме» і «нове» в реченнях тексту, типи і стилі мовлення та ін.). Відповідно до вимог чинної програми, на основі текстологічних знань у шестикласників має бути сформовано текстотворчі вміння. Саме це і є метою зошита-посібника. Закріпити й удосконалити такі вміння учні так само зможуть, виконуючи подані в зошиті вправи й завдання.
Зрозуміло, що тексти поданих у робочому зошиті вправ переписувати не потрібно, досить підкреслити (позначити, виписати тощо) певне слово чи речення, продовжити текст, скласти й записати на відведених для цього рядках висловлювання за поданим у зошиті планом і т.ін.

РІДНЕ СЛОВО, 6 КЛАС: ПОСІБНИК ІЗ РЗМ ДЛЯ УЧНІВ

Глазова О.П. Косян Т.В. Рідне слово, 6 клас: Посібник з розвитку зв’язного мовлення для учнів. – Київ: Магістр-S, 1997. – 71 с.
ISBN 966-557-053-6
Текст посібника
У посібнику зібрано й систематизовано матеріал, який шестикласники вивчають на уроках розвитку зв’язного мовлення, подано теоретичні положення та вправи й завдання практичного характеру.
Цікаво, що книжка повністю відповідає вимогам чинної сьогодні програми. Посібник дає знання про текст, типи і стилі мовлення, готуючи до опанування такої хитрої штуки, як актуальний синтаксис (актуальне членування речення: «відоме» і «нове» в реченнях тексту). Книжка дає дітям чітке уявлення про спілкування, а ще навчає не лише монологічного, а й діалогічного мовлення. Автори книжки чи не вперше (див. дату видання) розробили ситуативні вправи – їх подано в рубриці «Спілкуймося правильно!» (тематика: «У театрі», «Подорож. На вокзалі», «Наша квартира. Наша кімната», «В універмазі. У магазині готового одягу»). Виконуючи такі вправи, шестикласники привчатимуться враховувати ситуацію спілкування, привчатимуться доречно вживати етикетні формули, вправлятимуться в доборі відповідної до умов і мети спілкування лексики. Рубрика містить вкрай необхідні дітям цього віку зразки діалогів.
Тексти для вправ дібрано з усної народної творчості, творів класиків української літератури і сучасних письменників. Система поданих у посібнику вправ готує шестикласників до самостійної роботи над твором розповідного характеру, твором-описом (природи та приміщення) і твором-роздумом. Посібник містить тексти для усних і письмових переказів.
Книжку адресовано шестикласникам Учителям вона суттєво допоможе в підготовці уроків розвитку зв’язного мовлення.