Tag Archives: Посібник для вчителя

Молодому колезі: як аналізують урок мови

Яким би досвідченим і освіченим не був учитель, однаково відвідання уроку навіть найдоброзичливішим спостерігачем змушує його знітитися й розхвилюватися. Учитель – вічний учень, тож оцінка його праці для нього важлива.
Молодий учитель зазвичай хвилюється менше за корифея. Зазвичай початківець упевнений: я і тільки я знаю, як треба! У такій самовпевненості молодого колеги прихована небезпека. Те, що здається найпростішим, може виявитися найбільш складним.
За яким алгоритмом здійснюють аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Виділяють три типи аналізу уроку: комплексний, стислий та аспектний.
О.Глазова. Молодому колезі: як аналізують урок мови

Глазова О.П. Рідна мова. 11 клас: Плани-конспекти уроків

Глазова О.П. Рідна мова. 11 клас. Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 272 с
ISBN 966-679-739-9
Глазова О.П. Рідна мова. 11 клас. Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 279 с. – (Майстер-клас).
ISBN 966-08-1831-6
Текст посібника: 1 семестр
Текст посібника: 2 семестр
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання одинадцятикласників української мови. Головна цінність планів, яких так багато сьогодні на ринку, полягає в ретельно сформульованій меті кожного уроку і, відповідно, в належному кожного з уроків структуруванні. Методика тут застосована класична, уроки послідовно охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: засвоєння ЗУНів (знань, умінь та навичок), узагальнення та систематизацію вивченого, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному з планів показано хід навчальної роботи, зафіксовано кожен з етапів уроку, викладено зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності одинадцятикласників, перевірки й корекції здобутих ними знань, конкретизовано зміст домашніх завдань. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів 11 класу.

Українська мова, 10-11 клас: Матеріали до уроків

Глазова О.П., Українська мова, 10-11 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2000. – 174 с.
ISBN 966-624-210-9
Текст посібника: 11 клас
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 11 класі тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, систему вправ, що забезпечують підготовку одинадцятикласників до роботи над творами різних жанрів. Доречно скомбінувавши дидактичний матеріал, можна змоделювати будь-який найсучасніший урок. Можливість вибору (матеріалу подано більше ніж достатньо) вивільнить час, створивши можливість для застосування сучасних технологій, актуальних методів і цікавих прийомів навчання. Тож мета книжки – забезпечити словесникові можливості для методичного маневру, позбавивши нудної необхідності пошуків актуальних за змістом і пристойних за формою речень і текстів, тобто дидактичної «сировини».
Сподіваємося, що така «сировина» ще довго не застаріє: добір і систематизація текстів і речень було розраховано на формування в дітей національної самосвідомості, української ментальності, моральних переконань. До книжки ввійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам етики, естетики, екології.
Для вчителів-словесників, студентів педагогічних ВНЗ.

Тексти для переказів з творчим завданням (11 клас)

Глазова О.П., Дика Н.М., Кузнєцов Ю.Б. Тексти для переказів з творчим завданням: Посібник для вчителя. – К.: Зодіак – ЕКО, 2000.- 128 с.
ІSBN 966-7-90-17-5
Текст посібника
Тексти для переказів адаптовано та відредаговано відповідно до навчально-методичних вимог. Щодо змісту тексти згруповано за такими розділами: Наша держава – Україна; Мова рідна, слово рідне; Українські достойники; Мистецтво України; Традиції, звичаї та свята українців; Такі вони, людські чесноти. До кожного з текстів сформульовано завдання творчого характеру, виконання якого має виявити обізнаність кожного старшокласника з історією Української держави та народу України, розуміння ним ролі й значення в житті суспільства державної мови, знання традицій і звичаїв українців, рівень ознайомленості з досягненнями української культури та мистецтва, розуміння суті моральних чеснот, а також уміння кожного випускника логічно, чітко, послідовно, грамотно висловлювати власні думки.
У посібнику вміщено методичні рекомендації щодо роботи над переказом та словник.
Для вчителів української мови, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ, учнів старших класів.

Українська мова, 10-11 клас. Матеріали до уроків

Глазова О.П., Українська мова, 10-11 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2000. – 174 с.
ISBN 966-624-210-9
Текст посібника: 10 клас (1 частина)
Текст посібника: 10 клас (2 частина: зв’язне мовлення)
Посібник уміщує дидактичний матеріал до кожної з виучуваних у 10 класі тем, детальні методичні розробки уроків розвитку зв’язного мовлення, тексти для переказів, систему вправ, що забезпечують підготовку десятикласників до роботи над творами різних жанрів.

Рідне слово, 10 клас: Посібник з РЗМ для учнів

Глазова О.П. Рідне слово, 10 клас. Посібник з розвитку зв’язного мовлення для учнів. – Київ: Магістр-S, 2000. – 52 с.
ISBN 966-557-090-0
Текст посібника
У посібнику систематизовано матеріал, який десятикласники вивчають на уроках розвитку зв’язного мовлення, подано теоретичні положення та вправи і завдання практичного характеру.
Система вправ і завдань готує десятикласників до роботи над відгуком про твір мистецтва, статтею в газету на морально-етичну тему, а також до переказу з творчим завданням. Окремі розділи присвячено підготовці до складання анотації та бібліографії, плану, тез та конспекту прочитаного.

Рідна мова: Види контролю для оцінювання знань (10 клас)

Глазова О. Рідна мова: Види контролю для оцінювання знань і вмінь за 12-бальною системою: 10 клас. – К.: Ред..журн. «Дивослово», 2001. – 64 с.
ISBN 966-95975-2-8
Текст посібника
Посібник уміщує тести для контрольного аудіювання та читання мовчки, ситуативні вправи для створення діалогів, теми творів, тексти для переказів, тестові завдання і тексти диктантів для оцінювання знань та вмінь десятикласників. Одиниці контролю складено відповідно до критеріїв, поданих у додатку до навчальних програм.
Посібник призначено для вчителів та ще, можливо, для батьків, які цікавляться навчанням своїх дітей-старшокласників.
Студентам педагогічних вузів посібник допоможе в підготовці до педпрактики в школі та до занять з методики викладання української мови.

Рідна мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків

Глазова О.П. Рідна мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288.
ISBN 966-679-913-8
Текст посібника: І семестр
Текст посібника: ІІ семестр
Книжка містить детальні поурочні плани, головна цінність яких полягає в ретельно сформульованій меті кожного уроку і, відповідно, в належному кожного з уроків структуруванні. Мабуть, сьогодні це важливо, бо захопившись упровадженням ІКТ, організацією колективних форм навчання, дехто про існування методики просто забув. Вона ж (тобто методика) в цьому посібнику класична, уроки послідовно охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: засвоєння ЗУНів (знань, умінь та навичок), узагальнення та систематизацію вивченого, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному з планів показано хід навчальної роботи, зафіксовано кожен з етапів уроку, викладено зміст питань і завдань для організації пізнавальної діяльності дев’ятикласників, перевірки й корекції здобутих ними знань, конкретизовано зміст домашніх завдань. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів 9 класу.

Навчальні перекази з української мови (9 клас)

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (9 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Саме він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише відтворення сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (тлумачення лексичного значення окремих слів, добір до них синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).

Кольорове слово: Посібник для вчителя (9 клас)

Глазова О.П. Кольорове слово. Посібник для вчителя. 9 клас. – Харків: Веста, 2004. – 48 с.
ISBN 966-08-0438-5
Посібник перевидано 2010 р. у видавництві «Ранок»
Посібник для вчителя – частина навчально-методичного комплекту з розвитку зв’язного мовлення для 9 класу (друга частина – робочий зошит для учня).
У посібнику подано детальні методичні рекомендації щодо підготовки та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення, а також тексти для усних і письмових переказів (докладних і вибіркових). Подано дидактичні матеріали та методичні рекомендації для роботи над доповіддю на морально-етичну або суспільну тему в публіцистичному стилі. Посібник містить ситуативні вправи для формування й перевірки рівня сформованості вмінь усного діалогічного мовлення, тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки із тестовими завданнями до них.
Надлишкова кількість поданого в посібнику дидактичного матеріалу дасть учителю можливість вибирати простіші чи складніші за змістом і структурою вправи та завдання.
Адресовано вчителям української мови.