Tag Archives: Посібник для вчителя

УКРАЇНСЬКА МОВА, 6 КЛАС. МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ

Глазова О.П., Українська мова, 6 клас. Матеріали до уроків: Посібник для вчителя. – Харків: Ранок, 2000. – 176 с.
ISBN 966-624-162-6
Текст посібника
Посібник уміщує ретельно дібраний і належним чином систематизований дидактичний матеріал до кожної з виучуваних тем. Доречно такий матеріал скомбінувавши, можна змоделювати будь-який найсучасніший урок. Можливість вибору (матеріалу подано більше ніж достатньо) вивільнить учителеві час, створивши можливість для обміркованого вибору сучасних технологій, добору актуальних методів і цікавих прийомів навчання. Отже, мета книжки – забезпечити словесникові можливості для методичного маневру, позбавивши необхідності пошуків актуальних за змістом і пристойних за формою речень і текстів, тобто дидактичної «сировини».
Сподіваємося, що така «сировина» ще довго не застаріє: тексти й речення добиралися з метою формування в дітей національної свідомості, української ментальності, моральних переконань. До книжки ввійшли тексти, присвячені питанням вітчизняної історії та культури, проблемам етики, естетики, екології.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів.

НАВЧАЛЬНІ ПЕРЕКАЗИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 5-9 КЛАСИ

Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: 5-9 класи. – Київ: Абрис, 2000. – 224 с.
Текст посібника (6 клас)
Переказ – традиційний для школи вид навчальної роботи Він найбільше відповідає сучасним вимогам, адже школярі вчаться сприймати текст (аудіювання або читання), відтворювати сприйняте (говоріння та письмо). Робота над переказом передбачає не лише репродукування сприйнятого, а й творчість, що виявляється в доборі кожним учнем адекватних змістові виражальних засобів мови.
Посібник містить тексти для переказів та систему необхідних підготовчих вправ і завдань (пояснення лексичного значення окремих слів, добір синонімів та антонімів, складання плану, завдання творчого характеру).
У книжці представлено різні стилі української мови. Тексти для переказів скомпоновано з художніх творів класиків вітчизняної та зарубіжної літератури й сучасних письменників, перлин фольклору, фрагментів наукових і публіцистичних статей. Кожен текст має виразні ознаки певного стилю. У текстах логічно поєднано різні типи мовлення.
Мікротексти змодельовані в повній відповідності до вимог до будови тексту: кожен має виразно окреслені зачин та кінцівку. Учні без утруднень визначать тему й головну думку тексту, а в процесі складання плану – підтеми. Зміст мікротекстів доступний і цікавий учням цього віку, вони мають виразний виховний потенціал.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ

КОЛЬОРОВЕ СЛОВО: ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ. 6 КЛАС

Глазова О.П. Кольорове слово: Посібник для вчителя. 6 клас. – Харків: Веста, 2004. – 45 с.
ISBN 966-080-075-4
Посібник перевидано 2010 р. у видавництві «Ранок»
Посібник для вчителя – частина навчально-методичного комплекту з розвитку зв’язного мовлення для 6 класу (друга частина – робочий зошит для учня).
У посібнику подано детальні методичні рекомендації щодо підготовки та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення, а також тексти для усних і письмових переказів (докладних і вибіркових). Подано дидактичні матеріали та методичні рекомендації для роботи над творами-описами приміщення та природи за картиною, складання оповідання за жанровою картиною.
Посібник містить ситуативні вправи для формування й перевірки рівня сформованості вмінь усного діалогічного мовлення, тексти для контрольного аудіювання та читання мовчки із тестовими завданнями до них.
Надлишкова кількість поданого в посібнику дидактичного матеріалу дасть учителю можливість вибирати простіші чи складніші за змістом і структурою тексти для переказів та ситуативні вправи різного рівня складності.
Адресовано вчителям української мови.